Om Allearter-databasen

Databasen bag Allearter.dk indeholder overordnet set oplysninger om en arts navn(e), systematisk tilhørsforhold, forvaltningsstatus samt en specifik reference til artens forekomst i Danmark.

Databasen rummer ca. 36.000 arter, der regnes som danske (pr. 13.11.2019). Hertil kommer knap 3.000 arter, der af den ene eller den anden grund ikke bør regnes som danske.

Desuden rummer databasen et par tusind underarter, varieteter, hybrider m.v.

Nedenfor ses en oversigt over informationer i databasen. Læs mere her:

Skipper, L. 2017. Allearter.dk - Status 2016. Oversigt over dansk biodiversitet. DanBIF - Danish Biodiversity Information Facility

Databaseinformation

Kommentarer

Artsgruppe

På Allearter.dk opereres der pt. med 99 artsgrupper, der varierer fra en eller få arter til flere tusind - og fra en enkelt overfamilie til et eller flere riger.

Artsgrupperne er valgt ud fra bl.a. traditionelle samt praktiske hensyn.

Videnskabeligt navn

For arter angives et binomialt navn bestående af slægtsnavn samt artsnavn (artsepitet). Infraspecifikke taksa suppleres med ssp. for underart, var. for varietet etc. Autornavn (forfatter) samt evt. årstal angives i et separat felt.

Dansk navn

Det ”gældende” danske navn. Grunden til, at det her angives i anførselstegn er, at der ikke findes regler for danske navne, som der gør for videnskabelige navne. Brugen af danske navne er i mange tilfælde meget subjektivt.

Synonymer

Videnskabelige synonymer

Danske synonymer

Status på Allearter.dk

Accepteret/Ikke accepteret

Taksontype

Art

Underart (ssp.)

Varietet (var.)

Form (f.)

Hybrid (x)

Kultivar (cv. eller ’anførselstegn’)

Sektion (sect.)

Klassifikation

Obligatoriske kategorier:

 

Rige

Række

Klasse

Orden

Familie

Slægt

Art

Potentielle kategorier:

 

Underrække

Overklasse

Underklasse

Infraklasse

Overorden

Underorden

Infraorden

Overfamilie

Underfamilie

Tribus

Kommentarer:

 

N/A

Incertae sedis

Uafklaret

Dato

Dato for tilføjelse af pågældende takson til databasen.

Forvaltningskategorier

Den danske Rødliste

Fredede arter

Habitatdirektivet

Fuglebeskyttelsesdirektivet

Bern-konventionen

Bonn-konventionen

CITES

Øvrige

 

Herudover skal det nævnes, at der på den enkelte arts detaljevisning på Allearter-databasen er linket til NOBANIS, i de tilfælde hvor arterne optræder her.

Referencer

Reference der angiver pågældende arts forekomst i Danmark.

Licens

CC BY 4.0/CC BY-NC 4.0

Noter

For enkelte arter tilknyttes kommentarer vedr. systematik eller økologi.