Allearter.dk

Oversigt over Danmarks dyr, planter, svampe m.v.

Opdateringen af Allearter.dk samt den tilhørende database (allearter-databasen.dk) er indstillet pr. 27.05.2020.

Vedligeholdelsen af den officielle danske taxonliste vil herefter foregå i Taxonbasen - den "taxonomiske rygrad" i den kommende offentlige artsportal "Arter". Artsportalen version 1.0 går i luften ved udgangen af 2020 og vil være at finde på https://arter.dk. Indtil da vil en betaversion være tilgængelig på adressen.

Såvel Allearter.dk som databasen vil dog stadig være tilgængelige i en periode.

En MEGET stor tak skal lyde til de utallige personer, der har bidraget med stort og småt gennem årene. Forhåbentlig mødes vi igen i regi af Taxonbasen og Arter :-)

alle arter Læs mere om erfaringer og resultater fra Allearter.dk i statusrapporten fra 2017 (372 sider, 17 Mb):

Skipper, L. 2017. Allearter.dk - Status 2016. Oversigt over dansk biodiversitet. DanBIF - Danish Biodiversity Information Facility
Overhold venligst brugslicenser angivet for artslisterne – henholdsvis Creative Commons CC BY 4.0 eller CC BY-NC 4.0. Læs mere her.

Artslister

Se artslister her

Artsgrupper

Artsgrupper