10. april 2011

Styltefluer udsat for udenlandsk ekspert

Mange familier, af især insekter, er ganske godt repræsenteret på de danske naturhistoriske museer, men har kun i ringe grad været udsat for en grundig gennemgang. Det skyldes primært manglen på eksperter.

Ikke mindst blandt de artsrigeste grupper, tovinger og årevinger, ligger mange dyr og venter på en kyndig gennemgang. Alene tovingerne rummer over 100 familier, og kun for få af disse findes der eksperter her i landet.

Det er således af stor værdi, når udenlandske eksperter besøger de danske samlinger med gennemgang for øje.

I 2009 fik Danmark besøg af den russiske ekspert i styltefluer, Ivor Grichanov, der gennemgik de danske samlinger af styltefluer. Denne gennemgang førte til, at den danske fauna blev forøget med 10 arter.

Referencer

Grichanov, I.. 2010. New Dolichopodidae in the fauna of Denmark (Diptera). Entomologiske Meddelelser 73: 63-66.