10. maj 2017

Allearter.dk - Statusrapport 2016

Alle arter statusrapport

Erfaringerne og resultaterne fra Allearter.dk er nu skrevet sammen i en rapport, der giver et samlet overordnet billede af den danske mangfoldighed af arter.

Rapporten består af hhv. en generel del og en gennemgang af de ca. 100 artsgrupper. I den første del uddybes de problemstillinger, der knytter sig til projektet. I den anden del gives en kort gennemgang af samtlige artsgrupper - med angivelse af bl.a. antal kendte arter, antal nye arter siden år 2000, et bud på forventelige arter samt en oversigt over tidligere publicerede artslister m.v.

Rapporten er på ingen måde udtryk for, at arbejdet nu er tilendebragt, og rapporten såvel som den bagvedliggende database (allearter-databasen.dk) er i sagens komplekse natur ikke uden fejl, mangler, selvmodsigelser og andre mærkværdigheder. Hvad der virker ét sted vælter hyppigt læsset et andet, og begreber som konsekvens, konvergens og konsensus er ofte mere eller mindre umulige at efterleve i praksis.

Men forhåbentlig kan rapporten give et indtryk af, hvor vi befinder os lige nu - hvilke områder vi har godt styr på, og hvilke områder vi langt fra har overblik over endnu.

Rapporten kan hentes her(372 sider, 17 Mb):

Skipper, L. 2017. Allearter.dk - Status 2016. Oversigt over dansk biodiversitet. DanBIF - Danish Biodiversity Information Facility

En stor tak til alle, der har bidraget til artslisterne og statusrapporten.
Mvh. Lars Skipper, DanBIF