15. maj 2014

Status maj 2014

Foto: Lars Skipper

Foto: Lars Skipper

Det er især under overfladen og i krogene, at der er der sket en del på projekt allearter.dk i den seneste tid. Et af de vigtigste elementer er, at allearter-listen er blevet matchet med flere andre lister - først og fremmest fugleognatur og rødlisten. Formålet med dette er, at disse navnelister fremover vil blive sammenkørt, med udgangspunkt i listen på allearter.dk - et vigtigt skridt på vejen mod en fælles national artsliste.

Allearter-listen vil også indgå som "taksonomisk rygrad" i det storstilede nationale biodiversitetsprojekt Biowide.

I DanBIF arbejdes der pt. på at overføre allearter.dk til CMS-systemet på Københavns Universitet, så projektet fremover bliver integreret i universitetets hjemmeside.

På Institut for BioScience (Århus Universitet) arbejdes der på et nyt indtastningsmodul, der bl.a. vil kunne håndtere forskellige taxonkoncepter.

Fordelene ved en fælles national liste er indlysende - men en sådan liste er ikke uden problemer.

Og det er vigtigt at slå fast, at artslisten på allearter ikke er en endegyldig, korrekt liste, men en dynamisk liste, hvor der konstant vil kunne ske ændringer og tilføjelser.

Artslisterne for de enkelte artsgrupper er udarbejdet ud fra en lang række hensyn - og ud over den tilgængelige viden spiller også personlige holdninger, traditioner, praktiske hensyn m.v. ind - og listen vil rumme en vis grad af subjektivitet - såvel hvad angår de videnskabelige og danske navne som klassifikationen af de enkelte arter.

Det er også meget vigtigt at pointere, at der specielt i indfasningsperioden på bl.a. F&N vil være en række uoverensstemmelser og diverse mærkværdigheder m.v., som vi må hjælpe hinanden med at få afklaret og udryddet hen ad vejen.

Referencer:
Institut for BioScience (Århus Universitet)
DanBIF
Projekt Biowide