4. juni 2013

Status - Juni 2013

Foråret 2013 har bl.a. budt på følgende på allearter.dk:

Tilføjelse af artsgrupperne fladorme, rundorme og polypdyr.

Opdatering af en lang række artsgrupper med nye arter, ændringer i navne og systematik m.v.

Af de vigtigste skal nævnes:

  • Sommerfugle (opdateret med navne og systematik jf. det nye katalog (Karsholt & Nielsen 2013). Danske navne er tilføjet, primært på grundlag af Projekt Danske Dyrenavne samt Top-Jensen & Fibiger 2009).
  • Karplanter (nu udvidet med bl.a. "ikke accepterede arter" (tilfældigt indslæbte og forvildede arter m.v.), rødlistestatus samt videnskabelige og danske synonymer).
  • Fisk (bl.a. ændringer i videnskabelige navne. Næsten 10 % af de danske arter har skiftet navn på få år, typisk fordi underslægter er ophøjet til selvstændige slægter!).

Referencer

  • Karsholt, O. & P.S. Nielsen. 2013. Revideret fortegnelse over Danmarks sommerfugle.
  • Projekt Danske Dyrenavne
  • Top-Jensen, M. & M. Fibiger. 2009. Danmarks Sommerfugle. Bugbook Publishing.