20. april 2011

Nationalnyckeln, slimbændler og verdens længste dyr

Endnu et bind i det svenske bogværk Nationalnyckeln har set dagens lys. Bindet omfatter to artsgrupper, der kun sjældent behandles i litteraturen, hhv. stjerneorme og slimbændler.

Som et kuriosum kan det nævnes, at slimbændlerne rummer en art, Lineus longissimus, der udstrakt kan blive op til 50 m lang - og dermed er verdens længste dyr. Den er dog kun ca. 1 cm bred og i sammentrukket tilstand kun nogle få meter. Den kendes ikke fra dansk farvand, men kan ikke udelukkes at kunne findes her.

Bogen er skrevet af Karin Herlitz og rummer 188 sider. Samtlige arter er beskrevet og forsynet med illustrationer.

Referencer

Nationalnyckeln. Stjärnmaskar–slemmaskar.