8. april 2011

Norsk kutling - ny dansk art fundet på svensk museum

Af og til sker det, at arter bliver føjet til den danske fauna på grundlag af oversete eller fejlbestemte dyr i samlingerne.

I 2010 kunne en ny fiskeart således føjes til listen. Det drejer sig om norsk kutling (Pomatoschistus norvegicus). Et besøg på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm afslørede nemlig, at samlingerne her rummer flere eksemplarer af denne art taget i dansk farvand.

Referencer

Nyhedsbrev nr. 3 fra Atlas over danske Saltvandsfisk.