10. marts 2016

Danske navne på danske bier

Der har i de senere år været et stærkt øget fokus på bier. I denne sammenhæng er det glædeligt, at samtlige danske arter nu er forsynet med et dansk navn, ligesom samtlige slægter og familier har et dansk navn.

Navngivningen er foretaget af en lille gruppe dedikerede bi-eksperter med Henning Bang Madsen, Københavns Universitet, i spidsen.

Både i forvaltningsmæssige sammenhænge, ved omtale af arter i medierne m.v. er det af stor værdi, at der foreligger et komplet sæt danske navne.

NB: Bemærk at der på Allearter.dk generelt benyttes lille begyndelsesbogstav til arter, jf. anbefalingerne fra Dansk Sprognævn, men at de i tabeller, skemaer m.v. angives med stort - ligesom for andre informationers vedkommende.

I perioden 2008-2012 blev der publiceret en række artikler, hvor de danske bier blev gennemgået - en tiltrængt opdatering til gruppen, som ikke havde været behandlet samlet siden Lavrids Jørgensen forfattede et bind om disse dyr i serien Danmarks Fauna i 1921.
I skrivende stund arbejdes der desuden på et katalog over de danske bier med angivelse af, hvorvidt de er registrerede i de 11 såkaldte faunistiske distrikter.

Referencer:

  • Calabuig, I. & H.B. Madsen. 2009. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 77: 83-113.
  • Jørgensen, L. 1921. Bier. Danmarks Fauna, bd. 25.
  • Madsen, H.B. & I. Calabuig. 2008. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 76: 145-163.
  • Madsen, H.B. & I. Calabuig. 2010. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 78: 73-99.
  • Madsen, H.B. & I. Calabuig. 2011. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 4: Halictidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 79: 85-115.
  • Madsen, H.B. & I. Calabuig. 2012. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 80: 85-130.