11. februar 2016

Danske dyrearter i globalt perspektiv

På denne side ses en oversigt over antallet af kendte dyrearter i verden sammenholdt med danske arter.

Den første tabel rummer de dyrerækker, der er repræsenteret i Danmark. Herefter følger tabeller for udspecificering af hvirveldyr, insekter, spindlere m.fl. Tabellerne er sorteret efter procentdelen af danske arter ift. antallet af arter globalt et.

Angivelserne af de globale artsantal følger Zhang et al. 2013. Disse tal (og i mindre grad også de danske) er dog for flere artsgruppers vedkommende forbundet med en ret stor usikkerhed/uenighed og skal tages med forbehold.

RÆKKER I DYRERIGET

Videnskabeligt navn Dansk navn Antal arter (globalt) Antal arter (Danmark) DK%
Cycliophora Ringbærere 2 1 50,00
Entoprocta 171 30 17,54
Phoronida 16 2 12,50
Gnathostomulida 97 11 11,34
Rotifera Hjuldyr 2.049 221 10,79
Priapulida Pølseorme 19 2 10,53
Sipuncula Stjerneorme 147 13 8,84
Gastrotricha 794 43 5,42
Annelida Ledorme 17.388 636 3,66
Echinodermata Pighuder 2.042 69 3,38
Loricifera Korsetdyr 30 1 3,33
Ctenophora Ribbegopler 187 6 3,21
Cephalochordata Trævlmunde 33 1 3,03
Bryozoa Mosdyr 6.008 134 2,23
Nemertea Slimbændler 1.358 30 2,21
Hemichordata 103 2 1,94
Arthropoda Leddyr 1.257.040 20.557 1,64
Kinorhyncha Mudderdrager 196 3 1,53
Echiura Tungeorme 198 3 1,52
Acoelomorpha 428 6 1,40
Tunicata Sækdyr 2.804 37 1,32
Craniata* 65.458 841 1,28
Myxozoa 2.425 30 1,24
Nematomorpha Hårorme 339 4 1,18
Chaetognatha Pilorme 170 2 1,18
Cnidaria Polypdyr 15.765 182 1,15
Acanthocephala Kradsere 1.197 8 0,67
Mollusca Bløddyr 84.977 540 0,64
Platyhelminthes Fladorme 29.487 187 0,63
Nematoda Rundorme 25.033 145 0,58
Porifera Havsvampe 8.659 43 0,50
Brachiopoda Armfødder 392 1 0,26
Tardigrada Bjørnedyr 1.167 ? ?
Total 1.526.179 23.791 1,56


*Rækken Chordata (Rygstrengsdyr) - jf. Allearter - inddeles her i Craniata (hvirveldyr og lancetfisk) og Tunicata (sækdyr).

HVIRVELDYR

Videnskabeligt navn Dansk navn Antal arter (globalt) Antal arter (Danmark) DK%
Aves Fugle 10.055 470 4,67
Mammalia Pattedyr 5.898 89 1,51
Pesces Fisk 32.834 257 0,78
Amphibia Padder 7.171 15 0,21
Reptilia Krybdyr 9.831 10 0,10

INSEKTER M.FL.

Videnskabeligt navn Dansk navn Antal arter (globalt) Antal arter (Danmark) DK%
Myriapoda Tusindben 1.190 93 7,82
Diptera Tovinger 156.774 4.880 3,11
Hymenoptera Årevinger 153.088 4.422 2,89
Collembola Springhaler 8.163 225 2,76
Siphonaptera Lopper 2.082 51 2,45
Thysanoptera Trips 5.938 113 1,90
Lepidoptera Sommerfugle 158.423 2.559 1,62
Hemiptera Næbmunde 102.183 1.485 1,45
Ephemeroptera Døgnfluer 3.124 43 1,38
Trichoptera Vårfluer 14.548 170 1,17
Neuroptera Netvinger 5.468 60 1,10
Raphidioptera Kamelhalsfluer 184 2 1,09
Psocoptera Bark- og boglus 5.611 58 1,03
Mecoptera Skorpionfluer 400 4 1,00
Coleoptera Biller 389.487 3.828 0,98
Odonata Guldsmede 6.042 59 0,98
Megaloptera Dovenfluer 359 3 0,84
Strepsiptera Viftevinger 613 5 0,82
Archaeognatha Klippespringere 506 4 0,79
Plecoptera Slørvinger 3.713 25 0,67
Protura Proturer 816 5 0,61
Phthiraptera Lus 5.135 31 0,60
Diplura Diplurer 975 4 0,41
Zygentoma Sølvkræ 554 2 0,36
Dermaptera Ørentviste 1.933 5 0,26
Orthoptera Græshopper 23.830 36 0,15
Blattodea Kakerlakker 7.570 8

0,11

SPINDLERE M.FL.

Videnskabeligt navn Dansk navn Antal arter (globalt) Antal arter (Danmark) DK%
Acari Mider >54.312 868 <1,60
Araneae Edderkopper 43.678 556 1,27
Pycnogonida Havedderkopper 1.335 14 1,05
Pseudoscorpiones Mosskorpioner 3.533 19 0,54
Opiliones Mejere 6.534 24 0,37

Referencer:

Zhang, Z.-Q. (Ed.). Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013). Zootaxa, 3703, 1–82.