2. maj 2011

Dagsommerfugle i Danmark - ny håndbog i serien Danmarks Dyreliv

Et nyt bind i serien Danmarks Dyreliv, der udgives af Apollo Books, har set dagens lys.

Bogen rummer 224 sider incl. godt 700 farvefotos og 10 farvetavler. Samtlige arter, der er fastboende i Danmark er desuden forsynet med udbredelseskort.

Bogen er skrevet af Klaus Hermansen. Tom Nygaard Kristensen er medforfatter og ophavsmand til en meget stor del af de mange fotos. Prisen er kr. 248,00.

Referencer

Apollo Books. Dagsommerfugle i Danmark.