10. maj 2017

Allearter på GBIF

Som nævnt et par gange i rapporten er forventningen den, at Allearter.dk fremadrettet vil læne sig mere op ad GBIF. Sidste nyt er, at så godt som alle artsgrupper (91) nu er publiceret i GBIF’s system, se https://www.gbif.org/dataset/search?type=CHECKLIST&keyword=denmark.

En gang om ugen bliver disse opdateret direkte fra Allearter-databasen. GBIF har til huse på Zoologisk Museum, side om side med DanBIF - det danske ”knudepunkt”, hvorunder Allearter.dk hører. GBIF samler og formidler biodiversitetsdata fra hele verden og omfatter 1.718.908 arter (pr. 10.05.2017).

Ud over det selvsagt positive i, at Allearter-listen kommer med i det globale spil, er en af de positive ting ved implementeringen, at forskellene i nomenklatur og systematik bliver synliggjort. For hver art i de danske artsgruppe-datasæt kan man ved et enkelt klik se, hvordan arten tolkes i  GBIF’s ”backbone” (den taxonomiske rygrad). Hvis man ønsker at mappe en hel artsgruppe i mod GBIF, kan artsgruppen downloades som CSV-fil på Allearter.dk, hvorefter den mappes via GBIF-funktionen Species-lookup.

Hvis man på GBIF søger på et dansk artsgruppedatasæt (der alle har titlen ”Checklist of Danish...”), fremgår eventuelle afvigelser af søgeresultatet. Det gælder f.eks. teksten ”Could not be matched to GBIF”, der ”fanger” arter, familier m.v., som ikke genkendes af GBIF.

Det er vigtigt at slå fast, at der sjældent er en endegyldig sandhed. Nogle gange er Allearter.dk længst fremme i skoen - andre gange er det GBIF. I nogle tilfælde er der blot tale om stavefejl, tekniske ”oversættelsesfejl” etc. - men alt dette bliver nu sat til skue. Der skal også nævnes, at der linkes direkte fra detaljevisningen på Allearter.dk til arten på GBIF. Dette giver mulighed for at videreudvikle allearter.dk til, at der fra hver artsnavn linkes til artens udbredelseskort osv. i GBIF.

De manglende danske artsgrupper på GBIF er på den ene side bjørnedyr og korsetdyr. Førstnævnte er der endnu ikke udarbejdet en liste for, og korsetdyr er kun kendt med en enkelt endnu ubeskrevet art i Danmark.

På den anden side er der tale om de artsgrupper, som varetages af Danmarks svampeatlas: piskesvampe, koblingssvampe, sæksvampe, basidiesvampe samt svampedyr.

Funddata fra Danmarks svampeatlas ryger direkte i GBIF med en ugentlig opdatering, og det er planen at der også i parallel publiceres tilhørende svampe-checklister fra projektet. Da svampelisterne på Allearter.dk er baseret på mere sporadiske udtræk fra Danmarks svampeatlas, giver det ingen mening, at GBIF trækker på Allearter.dk i denne forbindelse. På tilsvarende vis vil det være muligt fremadrettet, at andre artsgrupper får direkte adgang til publikation af checklister i GBIF, hvis det skulle ønskes.