27. maj 2020

Allearter bliver til Taxonbasen

Pr. 27.05.2020 er vedligeholdelsen af Allearter, den offentlige taxonliste over danske dyr, planter, svampe m.v., overgået til Taxonbasen - som en del af den offentlige artsportal Arter.

Såvel allearter-databasen.dk som oplysningerne om artsgrupper på allearter.dk vil fortsat være tilgængelige nogen tid endnu, men vil ikke blive opdateret. 

For uddybende oplysninger om arbejdet med Allearter henvises til Statusrapport 2016. 

Det har siden starten i 2009 været målet og håbet, at Allearter skulle blive en fælles national taxonliste og indgå i en større offentlig artsportal, så det er med stor glæde, at Allearter nu bliver en del af portalen Arter. 

Planen er, at version 1.0 af Arter vil blive lanceret omkring udgangen af 2020 på https://arter.dk/. Indtil da vil en betaversion være tilgængelig. 

Selv efter ca. 10 år med Allearter er der stadig lang vej igen før vi har en tilnærmelsesvis fuldstændig taxonliste over danske arter. Blandt de "sorte huller" finder vi grupper som mider, lus, snyltehvepse, diverse krebsdyr og ikke mindst alger. 

På Arter vil der blive åbnet op for, at et hold af taxoneksperter selv kan tilføje og ændre i artslisterne. Det er dog vigtigt at påpege, at det mere er reglen end undtagelsen, at udbuddet af taxoneksperter for de enkelte artsgrupper er meget lille eller manglende. Det vil derfor langt fra være alle artsgrupper, der kan forventes at blive væsentligt opdateret indenfor de nærmeste år. 

Taxonbasen vil i stadigt stigende grad læne sig op ad taxonomien på GBIF (Global Biodiversity Information Facility), der er den førende internationale portal for håndtering og koordinering af navngivning og systematik. Det vil forhåbentlig på sigt resultere i en mere konsistent brug af navne og klassifikation. GBIFS fortolkning vil fremgå af præsentationssiden for de enkelte taxa på Arter. 

Til sidst en MEGET stor tak til alle de mange personer, der har hjulpet med artslisterne på den ene eller den anden måde igennem årene. Disse bidrag har haft en uvurderlig betydning for Allearter.

Hjælpen strækker sig fra oplysninger om navneændringer og enkeltfund af nye arter til udarbejdelse og opdatering af artslister for hele artsgrupper.

Mvh. Lars Skipper