Edderkopper (Araneae)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(31.03.2020) 569 danske edderkoppearter optræder på Allearter.dk. En enkelt af disse, nordlig fugleedderkop (Atypus affinis), tilhører underordenen fugleedderkopper (Mygalomorphae), resten placeres i underordenen ordinære edderkopper (Araneomorphae). 36 familier er repræsenteret i Danmark, hvoraf tæppespindere (Linyphiidae) (223 arter) er langt den artsrigeste. Herefter kommer kugleedderkopper (Theridiidae) (51 arter), jagtedderkopper (Lycosidae) (41 arter), springedderkopper (Salticidae) (35 arter) og museedderkopper (Gnaphosidae) (34 arter).

Flere arter er indslæbt, og enkelte af disse forekommer kun synantropt - indendørs i huse etc. Den vel nok mest kendte af disse er mejeredderkop (Pholcus phalangioides).

145 arter (26 %) har dansk navn.

På nær en enkelt ferskvandslevende art, vandedderkop (Argyroneta aquatica), er samtlige danske arter landlevende. Enkelte arter, bl.a. de 2 arter i slægten Dolomedes, træffes dog ofte på overfladen af ferske vande.

Artsliste, nomenklatur og systematik følger Nentwig et al. (2017). De danske navne følger Breiting et al. (2002) med enkelte ændringer og tilføjelser.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Chelicerata Klosaksdyr
 Klasse Arachnida Spindlere
 Orden Araneae Edderkopper

Historisk oversigt

 • I 1904 udkom den første oversigt over Danmarks edderkopper (Sørensen) - i tidsskriftet Entomologiske Meddelelser. Theridierne (kugleedderkopper) var dog ikke medtaget. Disse blev behandlet i 1920 (Deichmann), ligeledes i Entomologiske Meddelelser.
 • I 1922 publiceredes en fortegnelse over de danske arter i et omfattende værk om edderkoppers biologi (Brændegård).
 • I hhv. 1966 og 1972 udkom 2 bind om Danmarks edderkopper i serien Danmarks fauna (Brændegård).
 • I 2006 udkom et katalog i Entomologiske Meddelelser med angivelse af samtlige kendte arters udbredelse fordelt på 11 faunistiske distrikter. Listen rummer 523 arter, heraf 83 nye arter for landet (Scharff & Gudik-Sørensen).
 • På Statens Naturhistoriske Museums hjemmeside findes en liste over Danmarks edderkopper (seneste version 26-10-2011) (Scharff & Gudik-Sørensen, 2011).
 • I 2016 blev hjemmesiden Danmarks edderkopper annonceret.
 • I 2017 blev en liste over Danmarks edderkopper tilgængelig på websiden Araneae - Spiders of Europe (Nentwig et al., 2017)

Generelle referencer

 • Breiting, S., J. Jørgensen, K. Schnack & B. Troen. 2002. Danske navne på danske edderkopper og mejere. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole.
 • Brændegård, J. 1922. Fortegnelse over Danmarks edderkopper. I: E. Nielsen: De danske edderkoppers biologi, p. 679-706.
 • Brændegård, J. 1966. Edderkopper eller spindlere I. Danmarks Fauna, bd. 72.
 • Brændegård, J. 1972. Edderkopper eller spindlere II. Danmarks Fauna, bd. 80.
 • Danmarks Edderkopper. http://daim.snm.ku.dk/introduktion-til-danmarks-edderkopper
 • Deichmann, E. 1920. Oversigt over de danske Theridier samt slægten Dictyna. Entomologiske Meddelelser XIII. København.
 • Nentwig W., T. Blick, D. Gloor, A. Hänggi & C. Kropf. 2017. Spiders of Europe. www.araneae.unibe.ch
 • Scharff, N. & O. Gudik-Sørensen. 2006. Katalog over Danmarks edderkopper (Araneae). Entomologiske Meddelelser 74(1): 3-71.
 • Scharff, N. & O. Gudik-Sørensen. 2011. Checklist of Danish Spiders (Araneae) (version 26-10-2011). https://www.zmuc.dk/EntoWeb/arachnology/dkchecklist_danish.htm
 • Sørensen, W. 1904. Danmarks, Færøernes og Islands Edderkopper. Entomologiske Meddelelser 2. række, 1. bd., København.
 • World Spider Catalogue. 2016. Ver. 17.0. http://www.wsc.nmbe.ch/

Artsspecifikke referencer i databasen