Tungeorme (Echiura) – Københavns Universitet

Allearter.dk > Artsgrupper > Dyr > Øvrige dyr > Tungeorme (Echiura)

Tungeorme (Echiura)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(15.01.2019) 3 arter tungeorme kendes fra danske farvande, hhv. almindelig tungeorm (Echiurus echiurus), grøn tungeorm (Bonellia viridis) og Maxmuelleria lankesteri. Den første placeres i familien Echiuridae, de to andre i familien Bonelliidae.

Tungeormene udgør en selvstændig række i dyreriget på Allearter.dk. De betragtes dog i dag af mange forskere som en klasse af ledorme. Tidligere blev de placeret sammen med pølseorme og stjerneorme i gruppen Gephyrea.

2 arter (67 %) har dansk navn. Alle 3 danske arter er marine og tilbringer hele livet i havet.

Artslisten følger Wesenberg-Lund (1939). Systematik og nomenklatur følger WoRMS (2019). De danske navne følger Køie & Kristiansen (2014).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Echiura Tungeorme

Historisk oversigt

  • En beskrivelse af de 3 danske arter kan findes i Wesenberg-Lund (1939).

Generelle referencer

  • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.
  • Wesenberg-Lund, E. 1939. Pølseorme (Gephyrea). Danmarks Fauna, bd. 45.

Artsspecifikke referencer i databasen