Stjerneorme (Sipuncula)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(10.01.2019) 13 arter findes på listen over danske arter af stjerneorme. 11 arter tilhører klassen Sipunculidea og blot 2 tilhører klassen Phascolosomatidea.

Ingen af arterne er forsynet med dansk navn på Allearter.dk. Alle arterne er marine og tilbringer hele livet i havet

Artslisten følger Wesenberg-Lund (1939). Nomenklatur og systematik følger WoRMS (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Sipuncula Stjerneorme

Historisk oversigt

  • Den eneste samlede danske fortegnelse over danske arter findes i Danmarks Fauna fra 1939 (Wesenberg-Lund).
  • Et udvalg af de danske arter findes beskrevet i bl.a. Kirkegaard (1978) og Køie & Kristiansen (2014).
  • I 2010 udkom et bind om stjerneorme og slimbændler i det svenske bogværk Nationalnyckeln (Strand & Sundberg).

Generelle referencer

  • Kirkegaard, J.B. 1978. Stjerneorme. I: Danmarks dyreverden, bd. 1 s. 200. Rosenkilde & Bagger.
  • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.
  • Strand, M. & P. Sundberg. 2010. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Stjärnmaskar - slemmaskar (Sipuncula - Nemertea). ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
  • Wesenberg-Lund, E. 1939. Pølseorme (Gephyrea). Danmarks Fauna, bd. 45.

Artsspecifikke referencer i databasen