Sækdyr (Tunicata)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(10.01.2019) 37 arter af sækdyr kendes fra Danmark, fordelt på 3 klasser. Langt hovedparten af disse hører til søpunge (Ascidiacea) (33 arter). Herudover kendes 3 arter af halesøpunge (Appendicularia) og en enkelt salpe (Thaliacea).

På trods af deres umiddelbart meget primitive udseende, hører sækdyr sammen med hvirveldyr og trævlemunde til den samme række inden for dyreriget som mennesket - rygstrengsdyr.

19 arter (51 %) har dansk navn. Alle danske arter er marine og tilbringer hele livet i havet.

Artslisten på Allearter.dk følger Lützen (1967) suppleret med Christiansen & Thomsen (1981). Nomenklatur og systematik følger WoRMS (2019). De danske navne følger Køie & Kristiansen (2014).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Chordata Rygstrengsdyr
 Underrække Tunicata Sækdyr

Historisk oversigt

  • I 1967 udkom den hidtil eneste samlede danske oversigt over danske arter som et bind i serien Danmarks Fauna (Lützen).
  • I 2011 udkom et bind i det svenske bogværk Nationalnyckeln, der foruden primitive fisk omfatter sækdyrene (Kullander et al.).

Generelle referencer

  • Christiansen, H. & J.C. Thomsen. 1981. Søpungen Styela clava Herdman 1882. Ny ascidie-art for Danmark. Flora og Fauna 87: 41-44.
  • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.
  • Lützen, J.G. 1967. Sækdyr. Danmarks Fauna, bd. 75.
  • Kullander, S.O., T. Stach, H.G. Hansson, B. Delling & H. Blom. 2011. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar-broskfiskar - Chordata: Branchiostomatidae-Chondrichtyes. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Artsspecifikke referencer i databasen