Ribbegopler (Ctenophora)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(10.01.2019) Ribbegopler er en lille gruppe med kun 6 danske arter, alle marine. Indtil for få år siden var kun tre arter kendt fra Danmark. I 2006 dukkede amerikansk ribbegople op – bedre kendt under navnet "dræbergople" - en art, der nu er vidt udbredt i danske farvande. Siden er yderligere et par arter meldt fra landet (Shiganova et al. 2014).

Artslisten følger Kramp (1937) suppleret med Shiganova et al. (2014). Systematikken følger WoRMS (2019), nomenklaturen Shiganova et al. (2014). De danske navne følger Køie & Kristiansen (1999) suppleret med Riisgård & Tendal (pers. komm. 2014).

Alle arterne har dansk navn.

Artslisten følger Kramp (1937) suppleret med Shiganova et al. (2014). Systematikken følger WoRMS (2019), nomenklaturen Shiganova et al. (2014). De danske navne følger Køie & Kristiansen (2014) suppleret med H.U. Riisgård & O.S. Tendal (pers. medd., 2014).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Ctenophora Ribbegopler

Historisk oversigt

  • Ribbegopler er behandlet sammen med en del af polypdyrene i Danmarks Fauna fra 1937 (Kramp).
  • I 2014, i en artikel i tidsskriftet Aquatic Invasions, nævnes samtlige 6 kendte danske arter (Shiganova et al.).

Generelle referencer

  • Kramp, P.L. 1937. Polypdyr II. (Coelenterata), Gopler. Danmarks Fauna, bd. 43.
  • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.
  • Shiganova, T.A., H.U. Riisgård, S. Ghabooli & O.S. Tendal. 2014. First report on Beroe ovata in an unusual mixture of ctenophores in the Great Belt (Denmark). Aquatic Invasions Volume 9.

Artsspecifikke referencer i databasen