Myxozoa

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(14.02.2019) 31 arter af Myxozoa kendes pt. fra Danmark, fordelt på 10 familier, hvoraf den største er Myxidiidae med 10 arter.

Gruppen har levet en omtumlet tilværelse - og gør det stadig. Myxozoa blev tidligere betragtet som protozoer, men betragtes nu som tilhørende dyreriget. Nogle forskere placerer dem i en selvstændig række, mens andre placerer dem blandt polypdyrene. I skrivende stund anbringes de i deres egen række på Allearter.dk.

Ligesom artsgruppen har ingen af arterne dansk navn. De fleste arter lever i havet - de resterende i ferskvand. De optræder alle som parasitter på bl.a. fisk og havbørsteorme.

Artsliste, systematik og nomenklatur følger Køie (2009) med enkelte tilføjelser (M. Køie, pers. medd. 2016).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Myxozoa

Historisk oversigt

  • I 2009 blev der udarbejdet en oversigt over danske arter af Myxozoa til brug på Allearter.dk. Der foreligger ingen tidligere oversigter over danske arter (Køie).

Generelle referencer

  • Køie, M. 2009. Danske Myxozoa. Upubl.

Artsspecifikke referencer i databasen