Korsetdyr (Loricifera)

Artsliste

Den eneste kendte danske repræsentant for korsetdyr er ikke medtaget på listen over danske arter, da arten endnu ikke er beskrevet.

Introduktion

(27.04.2017) Den endnu ubeskrevne art omtales som Hamlet’s larve, idet den i 1976 blev fundet nær Kronborg. Kun larven af denne art er kendt. Indtil videre er 2 familier af korsetdyr beskrevet: Nanaloricidae og Pliciloricidae. Hamlet’s larve tilhører den første.

Korsetdyrenes systematiske placering har været omstridt. Nogle kilder regner gruppen for en selvstændig række i dyreriget. Andre angiver dem som en klasse i en række kaldet Cephalorhyncha, der desuden omfatter klasserne mudderdrager og pølseorme (og i følge nogle forskere også hårorme). På Allearter.dk følges sidstnævnte.

Alle arter er marine og tilbringer hele livet i havet.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Cephalorhyncha
 Klasse Loricifera Korsetdyr

Historisk oversigt

  • Fundet af Hamlet’s larve findes bl.a. beskrevet i Kristensen (1993) og Kristensen & Funch (1997).

Generelle referencer

  • Kristensen, R.M. 1993. Ti års jubilæum for korsetdyrene. Dyr i natur og museum 10(2): 2-5.
  • Kristensen, R.M. & P. Funch. 1997. Jagten på nye dyrerækker. Dyr i natur og museum 14(2): 12-17.

Artsspecifikke referencer i databasen