Hårorme (Nematomorpha)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(11.01.2018) 4 arter af hårorme er kendt fra Danmark. 2 af disse placeres i klassen Gordioida. Placeringen af de øvrige 2 arter er uvis, og de angives uden familie, orden og klasse.

Hårorme minder om rundorme, men er ikke nærmere beslægtet med disse. De placeres af nogle forskere i deres egen række i dyreriget, Nematomorpha, mens andre placerer dem i rækken Cephalorhyncha i selskab med mudderdrager, korsetdyr og pølseorme. På Allearter.dk følges førstnævnte opfattelse.

Ingen af arterne har dansk navn.

Alle danske arter lever som snyltere på forskellige insekter en stor del af livet. Parring og æglægning foregår dog som fritlevende - i ferskvand. De kan snylte på såvel vand- som landlevende insekter.

Artslisten følger Muus (1956). Systematik og nomenklatur følger PESI (2018).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Nematomorpha Hårorme

Historisk oversigt

  • Der foreligger kun en enkelt samlet oversigt over de få danske arter, publiceret i 1956 i tidsskriftet Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening (Muus).

Generelle referencer

  • Muus, B.J. 1956. A note on Danish hairworms, Nematomorpha: Gordioidea. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 118: 33-39.

Artsspecifikke referencer i databasen