Tanglus (Isopoda) – Københavns Universitet

Allearter.dk > Artsgrupper > Dyr > Krebsdyr > Tanglus (Isopoda)

Tanglus (Isopoda)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(15.01.2019) 109 arter optræder på listen over danske tanglus. Heraf udgør underordenen bænkebidere (Oniscidea) 29 arter fordelt på 9 familier. Disse behandles særskilt på Allearter.dk.

De øvrige 80 tanglus omfatter hele 26 familier.

17 arter (16 %) har dansk navn, primært bænkebidere.

Langt den overvejende del af danske tanglus lever i havet. En enkelt art, vandbænkebider (Asellus aquaticus), har tilpasset sig livet i ferskvand, og bænkebidere er terrestriske.

Artslisten følger for de akvatiske gruppers vedkommende Stephensen (1948), suppleret med oplysninger fra samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum (2009) samt Rasmussen (1973). Systematik og nomenklatur følger primært WoRMS (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Crustacea Krebsdyr
 Klasse Malacostraca Storkrebs
 Orden Isopoda Tanglus

Historisk oversigt

  • Der foreligger kun en enkelt samlet fortegnelse (bænkebidere dog undtaget) på dansk (Stephensen 1948).

Generelle referencer

  • Rasmussen, E. 1973. Systematics and Ecology of the Isefjord Marine Fauna (Denmark). Ophelia 11: 1-507.
  • Statens Naturhistoriske Museum. 2009. Crustacea species list at the Zoological Museum, University of Copenhagen. https://zoologi.snm.ku.dk/english/collections/invertebrates/collection_databases/crustacea/crustacea_non_types/
  • Stephensen, K. 1948. Storkrebs IV. Ringkrebs 3. Tanglus (Marine Isopoder) og Tanaider. Danmarks Fauna, bd. 53.

Artsspecifikke referencer i databasen