Muslingekrebs (Ostracoda)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(14.01.2019) 77 arter af muslingekrebs optræder på Allearter.dk. Blot 2 arter placeres i ordenen Halocyprida og en enkelt i Myodocopida - resten i Podocopida.

Ingen arter af muslingekrebs har dansk navn. Muslingekrebs forekommer såvel i havet som i ferskvand - med en overvægt af marine arter.

Artslisten er stykket sammen fra flere kilder: Jensen (1904), Enckell (1980), Rasmussen (1973) og Hagerman (1978), suppleret med oplysninger fra samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum (2009). Systematik og nomenklatur følger primært WoRMS (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Crustacea Krebsdyr
 Klasse Ostracoda Muslingekrebs

Historisk oversigt

Der findes ingen samlet oversigt over forekomsten af marine arter i Danmark, men de ferskvandslevende arter fremgår af følgende referencer:

  • I 1904 udkom en artikel om samtlige kendte ferskvandslevende arter i Danmark (Jensen).
  • I 1980 udkom ”Kräftdjur” - en oversigt over samtlige kendte arter af nordiske arter af krebsdyr (Enckell). Desværre fremgår det ikke for de marine arters vedkommende, hvorvidt de er taget i dansk territorium eller ej.

Generelle referencer

  • Enckell, P. H. 1980. Kräftdjur. Signum, Lund.
  • Hagerman, L. 1978. The life-cycle of three species of algae-living ostracods from brackish water. Ophelia 17(2): 231-237.
  • Jensen, S. 1904. Biologiske og systematiske Undersøgelser over Ferskvands-Ostracoder. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 56: 1-78.
  • Rasmussen, E. 1973. Systematics and Ecology of the Isefjord Marine Fauna (Denmark). Ophelia 11: 1-495.
  • Statens Naturhistoriske Museum. 2009. Crustacea species list at the Zoological Museum, University of Copenhagen. https://zoologi.snm.ku.dk/english/collections/invertebrates/collection_databases/crustacea/crustacea_non_types/

Artsspecifikke referencer i databasen