Bænkebidere (Oniscidea)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(12.11.2019) Bænkebidere omfatter 29 danske arter.

Flere arter af bænkebidere kendes udelukkende eller overvejende fra drivhuse, botaniske haver etc. - og det er svært at trække en linje mellem danske og ikke-danske arter.

Modsat de øvrige tanglus er bænkebidere terrestriske - dog træffes en enkelt art, havbænkebider (Ligia oceanica), på moler, store sten osv. ved kysten, hvor den af og til kan ses svømmende.

Alle arter (100 %) arter har dansk navn.

Artslisten og de danske navne følger Thomas (2017). Nomenklatur og systematik følger primært WoRMS (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Crustacea Krebsdyr
 Klasse Malacostraca Storkrebs
 Orden Isopoda Tanglus
 Underorden Oniscidea Bænkebidere

Historisk oversigt

 • I 1871 udkom den første oversigt over Danmarks bænkebidere i tidsskriftet Naturhistorisk Tidsskrift (Budde-Lund).
 • I 1936 publiceredes et bind om bænkebidere i serien Danmarks Fauna (Meinertz).
 • I 1950 udkom en oversigt med udbredelseskort og supplerende kommentarer om udbredelsen i vore nabolande i tidsskriftet Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening (Meinertz).
 • I 1964 udkom, i samme tidsskrift, en opdateret oversigt med udbredelseskort (Meinertz).
 • I 2017 blev der udgivet et hæfte om bænkebidere i tidsskriftet Natur og museum  (Thomas).

Generelle referencer

 • Budde-Lund, G. 1871. Danmarks isopode landkrebsdyr. Naturhistorisk Tidsskrift 3. række, bd. 7. København.
 • Meinertz, T. 1936. Storkrebs III. Ringkrebs 2. Bænkebidere. Danmarks Fauna, bd. 42.
 • Meinertz, T. 1950. The Distribution of the Terrestrial Isopods in Denmark and some Remarks on Their Distribution in the Neighbouring Countries. Vidensk. Medd. Dansk Naturhist. Foren. 112: 165-223.
 • Meinertz, T. 1964. The distribution of the Terrestrial Isopods in Denmark up to 1963, Vidensk. Medd. Dansk Naturhist. Foren. 126: 465-496.
 • Olsen, L.-H. J. sunesen & B.V. 1997. Pedersen. Små dyr i skoven. Gads Forlag.
 • Thomas, L. 2017. Bænkebidere. Natur og museum 56 (4).