Tusindben (Myriapoda)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(10.12.2018) 96 arter optræder på listen over danske tusindben. Enkelte af disse er dog muligvis blot tilfældigt indslæbte og bør dermed fjernes fra listen over danske arter. Tusindben inddeles i 4 klasser: ægte tusindben (Diplopoda) (47 arter) og skolopendre (Chilopoda) (34 arter) samt de 2 klasser - tilsammen kaldet dværgtusindben - Pauropoda (11 arter) og Symphyla (4 arter).

Tusindben udgør sin egen underrække blandt leddyrene, der rummer yderligere 3 underrækker: Hexapoda (insekter m.fl.), klosaksdyr samt krebsdyr.

14 arter (15 %) er forsynet med dansk navn. Alle danske arter er terrestriske hele livet.

Artsliste, nomenklatur og systematik følger overvejende Andersson et al. (2005). De danske navne er stykket sammen fra flere kilder.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Myriapoda Tusindben

Historisk oversigt

  • Den første samlede oversigt over danske tusindben findes i Danmarks Fauna fra 1931 (Hammer).
  • En opdateret oversigt findes i 3 separate udgivelser, om hhv. dværgtusindben (Scheller, 1959), ægte tusindben (Enghoff, 1974) og skolopendre (Enghoff, 1982).
  • Et bind fra 2005 i det svenske bogværk Nationalnyckeln dækker samtlige nordiske arter (Andersson et al.).
  • Seneste samlede oversigt er en tjekliste over nordiske arter (Andersson et al., 2014)

Generelle referencer

  • Andersson, G., B.A. Meidell, U. Scheller, P. Djursvoll, G. Budd & U. Gardenfors. 2005. Nationalnyckeln: Mångfotingar.
  • Andersson, G., P. Djursvoll & U. Scheller. Katalog över Nordens mångfotingar. http://www.entomologklubben.se/myriapod-kat.pdf
  • Enghoff, H. 1974. Om tusindbenenes udbredelse i Danmark. Entomologiske Meddelelser 42: 21-32.
  • Enghoff, H. 1982. Oversigt over skolopendrenes udbredelse i Danmark. Entomologiske Meddelelser 50: 1-6.
  • Hammer, P. 1931. Tusindben. Danmarks Fauna, bd. 35.
  • Scheller, U. 1959. Symphyla and Pauropoda from Denmark. Entomologiske Meddelelser 27: 1-18.

Artsspecifikke referencer i databasen