Trips (Thysanoptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(12.02.2019) 113 danske arter af trips, også kaldet frynsevinger eller blærefødder, optræder på Allearter.dk. Trips inddeles i de to underordener boretrips (Terebrantia) (81 arter) og rørtrips (Tubulifera) (32 arter). De nærmeste slægtninge til trips er næbmunde.

En del af arterne forekommer ikke fritlevende i Danmark, men kun i drivhuse m.v., hvor de optræder som skadedyr. Enkelte af disse bør ikke regnes som danske, hvis de kun er kendt fra opvarmede drivhuse etc.

21 arter (19 %) har dansk navn. Alle danske arter er terrestriske i samtlige stadier.

Artsliste, nomenklatur og systematik følger ThripsWiki (2019) med enkelte tilføjelser. De danske navne følger primært Jørgensen (2001).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Thysanoptera Trips

Historisk oversigt

  • I 1928 og med efterfølgende tillæg i 1929 og 1931 udkom den første samlede oversigt over danske trips - i tidsskriftet Entomologiske Meddelelser (Maltbæk).
  • Kort efter (i 1932) skrev samme forfatter et bind om trips i bogserien Danmarks Fauna (Maltbæk).
  • I 2011 blev der udgivet en oversigt over nordiske trips med checklister for de enkelte lande i det norske tidsskrift Norwegian Journal of Entomology (Kobro).

Generelle referencer

  • Jørgensen, J. 2001. Danske og videnskabelige navne for hvirvelløse skadedyr og nyttedyr på dyrkede planter og planteprodukter. DSR Forlag.
  • Kobro, S. 2011. Checklist of Nordic Thysanoptera. Norwegian Journal of Entomology 58, 20-26.
  • Maltbæk, J. 1928. Thysanoptera Danica. Entomologiske Meddelelser 16: 159-182.
  • Maltbæk, J. 1929. Tillæg til Thysanoptera Danica. Entomologiske Meddelelser 16: 69-381.
  • Maltbæk, J. 1931. 2. tillæg til Thysanoptera Danica. Entomologiske Meddelelser 17: 369-380.
  • Maltbæk, J. 1932. Frynsevinger eller blærefødder. Danmarks Fauna, bd. 37.
  • ThripsWiki. 2019. https://thrips.info (tilgået 12-02-2019)

Artsspecifikke referencer i databasen