Svirrefluer (Syrphidae)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(28.11.2019) 297 arter af svirrefluer optræder på den danske liste. Svirrefluer bliver som den eneste af Danmarks over 100 familier af tovinger behandlet selvstændigt på Allearter.dk, da den i langt højere grad end nogen anden gruppe har været genstand for nærmere undersøgelser.

Langt de fleste arter - i alt 273 (92 %) - har dansk navn.

Artsliste, nomenklatur samt danske navne følger en liste udarbejdet ifm. opdatering af den danske rødliste (Bygebjerg, 2018) med enkelte tilføjelser.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda  
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Diptera Tovinger
 Familie Syrphidae Svirrefluer

Historisk oversigt

 • I perioden 1842-60 udkom i alt 14 bind i værket Diptera Scandinaviæ, der tilsammen rummede en komplet liste over de på daværende tidspunkt kendte danske tovinger – heriblandt de danske svirrefluer (Zetterstedt).
 • I 1916 publiceredes bind 5 i serien Diptera Danica, omfattende bl.a. svirrefluer (Lundbech).
 • I 1973 udkom en opdateret fortegnelse over danske svirrefluer (Torp) med tre efterfølgende tillæg (Torp 1975, 1979 & 1983)
 • I 1984 udkom det første bind i serien Danmarks Dyreliv – om danske svirrefluer (Torp).
 • Ti år senere, i 1994, blev der udgivet en opdatering i samme serie, ligeledes forfattet af Torp.
 • I 2009 udkom to bind, tilsammen dækkende alle Nordens svirrefluearter, i det svenske bogværk, Nationalnyckeln (Bartsch 2009a & 2009b).

En meget udførlig gennemgang af historien inden for dansk svirrefluefaunistik findes i Torp (1994).

Generelle referencer

 • Bartsch, H. 2009a. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Bartsch, H. 2009b. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Bygebjerg, R. 2018. Opdateret liste over danske svirrefluer ver. 13-03-2018. Upubl.
 • Lundbech, W. 1916. Lonchopteridae, Syrphidae. Diptera Danica 5. Copenhagen.
 • Torp, E. 1973. Fortegnelse over Danmarks svirrefluer (Diptera, Syrphidae). Entomologiske Meddelelser 41: 21-48.
 • Torp, E. 1975. Nye faunistiske bidrag til fortegnelsen over Danmarks svirrefluer (Diptera, Syrphidae). Entomologiske Meddelelser 43: 177-185.
 • Torp, E. 1979. Nye faunistiske bidrag til fortegnelsen over Danmarks svirrefluer (Diptera, Syrphidae) 2. Entomologiske Meddelelser 47: 75-85.
 • Torp, E. 1983. Nye faunistiske bidrag til fortegnelsen over Danmarks svirrefluer (Diptera, Syrphidae) 3. Entomologiske Meddelelser 50: 21-34.
 • Torp, E. 1984. De danske svirrefluer. Danmarks Dyreliv, bd. 1. Apollo Books.
 • Torp, E. 1994. Danmarks svirrefluer. Danmarks Dyreliv, bd. 6. Apollo Books.
 • Zetterstedt, J.W. 1842-60. Diptera Scandinaviæ disposita et descripta. Tomus I-XIV. Officina Liundbergiana, Lund.