Springhaler (Collembola) – Københavns Universitet

Allearter.dk > Artsgrupper > Dyr > Insekter m.m. > Springhaler (Collembola)

Springhaler (Collembola)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(24.04.2019) 256 danske arter af springhaler optræder i Allearter-databasen. De danske arter repræsenterer 17 familier, hvoraf de to største rummer godt halvdelen: ensledspringhaler (Isotomidae) (73 arter) og porespringhaler (Onychiuridae) (47 arter).

Springhaler udgør sammen med diplurer og proturer en søstergruppe til insekterne og placeres i klassen Entognatha, der ikke pt. har noget dansk navn. Tidligere blev de placeret i en underklasse blandt insekterne sammen med sølvkræ. Navnet urinsekter benyttes af og til som en fællesbetegnelse for springhaler, diplurer og proturer samt klippespringere og sølvkræ.

Blot 6 arter (2 %) har dansk navn i skrivende stund, men der arbejdes pt. på at navngive en stor del af de danske arter.

En par arter, Podura aquatica og Xenylla maritima, træffes på overfladen af ferske vande - sidstnævnte typisk tæt ved havet. De øvrige danske arter er terrestriske.

Artsliste, nomenklatur og systematik følger Petersen (2016) med enkelte tilføjelser.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda  
 Klasse Entognatha  
 Orden Collembola Springhaler

Historisk oversigt

En samlet fortegnelse over danske springhaler er først for nylig blevet tilgængelig, såvel i bogform som på nettet.

  • I hhv. 1998 og 2007 udkom et bind i serien Fauna Entomologica Scandinavica, tilsammen omfattende alle Skandinaviens arter af springhaler (Fjellberg 1998; 2007b).
  • På Internettet findes en oversigt over Nordens springhaler med informationer om habitatpræferencer. Listen er senest opdateret februar 2007 (Fjellberg 2007a).

Generelle referencer

  • Enghoff, H. 1984. Springhaler (Collembola). I: Entomologisk Litteratur - En hjælp til studiet af den danske insektfauna. Entomologiske Meddelelser 51: 15-16.
  • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 1: Poduromorpha. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 35.
  • Fjellberg, A. 2007a. Checklist of Nordic Collembola. http://www.collembola.org/publicat/collnord.pdf
  • Fjellberg, A. 2007b. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona. Fauna Entomologica Scandinavica, bd. 42.
  • Petersen, H. 2016. Danske springhaler. Upubl.

Artsspecifikke referencer i databasen