Sølvkræ (Zygentoma)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(05.03.2018). Med blot tre danske arter er sølvkræ sammen med dovenfluer og næst efter kamelhalsfluer den artsfattigste insektorden i Danmark. De tre arter tilhører hver sin slægt: hhv. almindelig sølvkræ (Lepisma saccharina), stort sølvkræ (Thermobia domestica) og skægget sølvkræ (Ctenolepisma longicaudata).

Alle tre arter (100 %) har dansk navn og er terrestriske i samtlige stadier.

Sølvkræ, også kaldet sølvfisk, betragtes nu oftest som en selvstændig orden blandt insekterne, men har tidligere været placeret sammen med klippespringere i ordenen børstehaler, der sammen med springhaler, diplurer og proturer udgjorde underklassen Apterogyta (”de vingeløse”) blandt insekterne. De sidstnævnte 3 grupper placeres nu i deres egen klasse, Entognatha.

Artslisten og de danske navne følger Petersen (1978), suppleret med den nyerkendte skægget sølvkræ. Systematik og nomenklatur følger Fauna Europaea (2017).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Zygentoma Sølvkræ

Historisk oversigt

  • De 2 danske arter omtales flere steder, bl.a. i Petersen (1978), men en mere udførlig beskrivelse foreligger ikke. Som nævnt er skægget sølvkræ først erkendt som dansk art de senere år.

Generelle referencer

  • Petersen, H. 1978. Børstehaler. I: Danmarks dyreverden, bd. 1 s. 308-312. Rosenkilde & Bagger.

Artsspecifikke referencer i databasen