Mellus (Aleyrodoidea)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(21.01.2019) Indtil videre optræder 10 arter på Allerarter.dk, alle tilhørende familien Aleyrodidae. Gruppen er den artsfattigste gruppe i insektordenen næbmunde.

Flere arter af mellus er kun fundet indendørs, hvor de kan gøre skade på dyrkede planter. Et par af disse bør muligvis ikke regnes som danske, hvis de kun er kendt fra opvarmede drivhuse eller lignende.

Mellus er en overfamilie blandt plantelusene, der ligeledes tæller bladlus, bladlopper og skjoldlus. Plantelus udgør sammen med tæger og cikader insektordenen næbmunde.

6 arter (60 %) har dansk navn. Alle danske arter er terrestriske i samtlige stadier.

Artslisten følger Gertsson (2003) suppleret med Jørgensen et al. (1999). Nomenklatur og systematik følger Taxonomic checklist of the world’s whiteflies (2019). De danske navne følger Jørgensen et al. (1999).

Klassifikation

 Kategori  Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Hemiptera Næbmunde
 Underorden Stenorrhyncha Plantelus
 Overfamilie Aleyrodoidea Mellus

Historisk oversigt

Der er ikke publiceret nogen oversigt på dansk over mellus fundet her i landet. På svensk findes imidlertid en fortegnelse over nordens mellus (Gertsson, 2003) med angivelse af de danske arter. Dog er kun arter fundet på friland medtaget i oversigten.

Generelle referencer

  • Gertsson, C.-A. 2003. Aleyrodidae - Mjöllöss. http://www.sef.nu/download/kataloger/landskapskataloger/Aleyrodoidea_landskapskatalog_2003.pdf
  • Jørgensen, J., S. Breiting, K. Schnack & B. Troen. 1999. Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole.
  • Taxonomic checklist of the world’s whiteflies. 2019. https://www.hemiptera-databases.org (tilgået 18-01-2019)

Artsspecifikke referencer i databasen