Lus (Phthiraptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(27.04.2017) Blot 31 danske arter af lus optræder indtil videre i Allearter-databasen. De ægte lus, der rummer arter som hovedlus (Pediculus humanus) og fladlus (Pthirus pubis), omfatter 16 af disse, og pels- og fjerlus rummer 15 arter. 11 familier er pt. repræsenteret i Danmark, hvoraf Bovicoliidae med 6 arter er den største.

13 arter (42 %) har dansk navn. Alle danske arter er terrestriske i samtlige stadier. De ægte lus lever som parasitter på forskellige arter af pattedyr. Pels- og fjerlus lever på såvel fugle som pattedyr, hvor de primært lever af hudaffald, kirtelsekreter, fjer og hår - og kun i ringe grad af blod.

Nyere studier af slægtskabet hos lus har vist, at de er meget nært beslægtet med bark- og boglus, og de placeres nu i en fælles orden kaldet Psocodea. Indtil videre bibeholdes lus dog som en selvstændig orden på Allearter.dk. Tidligere blev hhv. ægte lus (Anoplura) og pels- og fjerlus (Amblycera & Ischnocera) placeret i hver deres orden, hhv. Anoplura og Mallophaga.

Artslisten følger Maltbæk (1937), suppleret med bl.a. Holst (1978) og Hansen (2007). Nomenklatur og systematik følger primært PESI (2015). De danske navne følger Maltbæk (1937) og Holst (1978).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Phthiraptera Lus

Historisk oversigt

  • Der foreligger kun en enkelt forældet og meget lidt dækkende oversigt over danske lus (Maltbæk, 1937).

Generelle referencer

  • Hansen, H.J. 2007. Ektoparasitter på skarvunger i Danmark med første fund af fluen Carnus hemapterus (Carnidae, Diptera). Flora og fauna 113(2): 31-35.
  • Holst, K.T. 1978. Lus. I: Danmarks dyreverden, bd. 2 s. 65-70. Rosenkilde & Bagger.
  • Maltbæk, J. 1937. Danske lus og pelslus. Entomologiske Meddelelser 20: 1-12.

Artsspecifikke referencer i databasen