Kamelhalsfluer (Raphidioptera)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(08.02.2019) Med blot 2 kendte danske arter af kamelhalsfluer udgør denne orden sammen med sølvkræ de artsfattigste insektordener i Danmark. De 2 arter - lille kamelhalsflue (Phaeostigma notata) og stor kamelhalsflue (Xanthostigma xanthostigma) - tilhører hver sin slægt i familien Raphidiidae.

Kamelhalsfluer regnes i dag for en selvstændig orden blandt insekterne, men blev tidligere klassificeret sammen med netvinger og dovenfluer.

Begge arter har dansk navn og er terrestriske i samtlige stadier.

Artslisten samt danske navne følger Nielsen (2015). Nomenklatur og systematik følger Lacewing Digital Library (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Raphidioptera Kamelhalsfluer

Historisk oversigt

  • De 2 danske arter er bl.a. beskrevet i følgende referencer, der alle omhandler netvinger i bred forstand (netvinger, dovenfluer og kamelhalsfluer): Esben-Petersen (1929); Nielsen (2003, 2015).

Generelle referencer

  • Esben-Petersen, P. 1929. Netvinger og skorpionfluer. Danmarks Fauna, bd. 33.
  • Lacewing Digital Library. 2019. http://lacewing.tamu.edu/Homepage/MainContent (tilgået 08-02-2019).
  • Nielsen, O.F. 2003. Guldøjer og andre netvinger. Natur og Museum 42 (2).
  • Nielsen, O.F. 2015. Danmarks netvinger. Danmarks Dyreliv, bd. 14. Apollo Booksellers.

Artsspecifikke referencer i databasen