Kakerlakker (Blattodea)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(12.02.2019) 3 vildtlevende arter af kakerlakker findes i Danmark: sandkakerlak (Capraiellus panzeri), skovkakerlak (Ectobius lapponicus) og E. sylvestris. Hertil kommer adskillige indslæbte arter, hvoraf nogle har formået at opretholde bestande i boliger og andre opvarmede steder.

I alt 8 arter optræder som accepterede arter på Allearter.dk. Herudover er medtaget 7 arter, der indslæbes tilfældigt, men som ikke er selvreproducerende her i landet. De vildtlevende arter tilhører familien Ectobiidae. Hertil kommer familierne Blattidae og Blaberidae.

Alle de 8 accepterede arter på nær Ectobius sylvestris har dansk navn (88 %). Alle danske arter er terrestriske i samtlige stadier.

Kakerlakkerne blev tidligere placeret sammen med græshopper og ørentviste i ordenen skindvingede eller retvingede insekter, Orthoptera, et navn der nu kun gælder græshopperne. Nyere undersøgelser har vist, at kakerlakker er beslægtet med termitter (Isoptera), og de placeres nu af mange i samme orden (Blattodea).

Artsliste og danske navne følger Holst (1970). Nomenklatur og systematik følger Cockroach Species File (2019). De danske navne følger primært Enghoff (1987).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Insecta Insekter
 Orden Blattodea Kakerlakker

Historisk oversigt

  • I 1909 udkom et bind i serien Danmarks Fauna, omhandlende ørentviste, kakerlakker og græshopper (Esben-Petersen).
  • I 1970 blev der publiceret endnu et bind om kakerlakker m.fl. i samme serie (Holst).

Generelle referencer

  • Cockroach Species File. 2019. http://cockroach.speciesfile.org (tilgået 12-02-2019).
  • Esben-Petersen, P. 1909. Ørentviste, Kakerlakker, Græshopper. Danmarks Fauna, bd. 6.
  • Enghoff, H. 1987. Vesteuropas insekter. Dansk bearbejdelse af M. Chinery: Collins Guide to the insects of Britain and Western Europe. Gad.
  • Holst, K.T. 1970. Kakerlakker, græshopper og ørentviste. Danmarks Fauna, bd. 79.

Artsspecifikke referencer i databasen