Diplurer (Diplura)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(12.02.2019) Kun 4 arter diplurer er kendt fra Danmark - alle tilhørende slægten Campodea. Ingen af arterne har dansk navn. Alle danske arter er terrestriske hele livet.

Diplurer udgør en orden i klassen Entognatha - en primitiv søstergruppe til insekterne uden dansk navn. Entognatha omfatter desuden proturer og springhaler. Navnet urinsekter benyttes af og til som en fællesbetegnelse for diplurer, springhaler og proturer samt klippespringere og sølvkræ.

Artslisten følger Arevad (1957). Nomenklatur og systematik følger GBIF (2019).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Arthropoda Leddyr
 Underrække Hexapoda
 Klasse Entognatha
 Orden Diplura Diplurer

Historisk oversigt

  • Der foreligger kun en enkelt fortegnelse over danske diplurer (Arevad 1957).

Generelle referencer

  • Arevad, K. 1957. Danske Diplura (Insecta, Apterogyta). Entomologiske Meddelelser 28: 127-144.

Artsspecifikke referencer i databasen