Padder (Amphibia)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(01.05.2017) 15 arter optræder på listen over danske padder. En enkelt af disse, balkanlatterfrø (Pelophylax kurtmuelleri), er indført og udsat og kendes kun fra en enkelt bestand - i Fælledparken, København.

Padder er i Danmark repræsenteret ved de 2 underordener halepadder (Urodela), der rummer de 3 arter af salamandre, og springpadder (Anura), som rummer de 12 arter af frøer og tudser.

Alle arter har dansk navn. Alle danske arter yngler i ferske vande, men forlader disse efter ynglesæsonens ophør. Nogle af frøarterne overvintrer dog af og til under vand.

Artslisten og de danske navne følger Fog et al. (1997). Nomenklatur og systematik følger Bringsøe (2015).

Klassifikation

 Kategori

Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Chordata Rygstrengsdyr
 Underrække Vertebrata Hvirveldyr
 Klasse Amphibia Padder


Historisk oversigt

 • I 1907 udkom det første bind i serien Danmarks Fauna, omhandlende Danmarks krybdyr og padder (Jungersen).
 • I 1936 udkom ”Danmarks padder og krybdyr” (Hvass).
 • Af samme forfatter (Hvass) udkom i 1971 ”Krybdyr og padder i farver”.
 • I 1990 udkom et hæfte om danske padder i tidsskriftet Natur og Museum (Jensen).
 • I 1993 udkom et oplæg til en forvaltningsplan for padder og krybdyr, på grundlag af bl.a. resultaterne fra atlasundersøgelsen 1976-86 (Fog).
 • Nordisk Herpetologisk Forening udgav i 1994 ”Bevarelsen af Danmarks Padder og krybdyr” (Bringsøe & Graff).
 • I 1997 udkom ”Nordens padder og krybdyr” (Fog et al.).

Generelle referencer

 • Bringsøe, H. 2015. Padder og krybdyr ver. 19-02-15. Upubl.
 • Bringsøe, H. & H. Graff. 1994. Bevarelsen af Danmarks Padder og krybdyr. Nordisk Herpetologisk Forening.
 • Fog, K. 1993. Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks padder og krybdyr. Miljøministeriet & Skov- og naturstyrelsen.
 • Fog, K., A. Schmedes & D. Rosenørn de Lasson. 1997. Nordens padder og krybdyr. Gad.
 • Hvass, H. 1936. Danmarks padder og krybdyr. Gad.
 • Hvass, H. 1971. Krybdyr og padder i farver. Politiken.
 • Jensen, J.K. 1990. Danmarks padder. Natur og Museum 29 (2).
 • Jungersen, H.F.E. 1907. Krybdyr og padder. Danmarks Fauna, bd. 1.

Artsspecifikke referencer i databasen