Snegle (Gastropoda)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(18.01.2019) 367 arter er med på listen over danske snegle. Ud over arter, der regnes som danske, findes enkelte arter i bl.a. opvarmede væksthuse, akvarier m.v.

Sneglenes systematik er temmelig uafklaret, og en stor del placeres ikke pt. i en orden.

Sneglenes tilhørsforhold på ordensniveau er temmelig uafklaret og en stor del placeres ikke pt. i en orden.

De artsrigeste ordener i nuværende klassifikation er: Stylommatophora (103 arter), Nudibranchia (62 arter) og Littorinimorpha (58 arter), hvoraf den første er terrestrisk, den sidste overvejende marin og Nudibranchia udelukkende  marin.

221 arter (60 %) har dansk navn.

Snegle forekommer såvel i havet, som i ferskvand og på landjorden. Ca. 60% af arterne er marine, 30% er landlevende og de resterende 10% lever i ferskvand. Visse arter lever som parasitter, bl.a. en række meget små arter i familien Pyramidellidae, der lever som ektoparasitter på andre marine organismer. Enkelte arter findes i overgangszoner, f.eks. i brakvand eller ved bredden af ferske vande.


Landsnegle
Artslisten over landlevende snegle er udarbejdet af Kåre Fog (2009) og følger Mandahl-Barth (1949b) med flere tilføjelser, bl.a. nye arter angivet af Pagh & Jensen (2008) samt Kåre Fogs egne upublicerede fund af nye arter. Systematik og nomenklatur følger WoRMS (2019) med enkelte tilføjelser. De danske navne er dels navne benyttet i tidligere udgivelser og dels navne foreslået af Kåre Fog i forbindelse med udarbejdelsen af artslisten til Allearter.dk.

Ferskvandssnegle
Listen over ferskvandslevende snegle følger primært Mandahl-Barth (1949a). Systematik og nomenklatur følger WoRMS (2019) med enkelte tilføjelser. De danske navne følger overvejende Olsen et al. (1999).

Marine snegle
Artslisten over marine snegle følger Jensen & Knudsen (1995) suppleret med bl.a. Nøgensnegle i Danmark. Nomenklatur og systematik følger WoRMS (2019). De danske navne følger Bondesen (1994) med enkelte tilføjelser fra især Køie & Kristiansen (2014).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Mollusca Bløddyr
 Klasse Gastropoda Snegle

Historisk oversigt

Der foreligger ingen samlet fortegnelse over Danmarks snegle. Typisk er de landlevende, ferskvandslevende og marine arter behandlet hver for sig - grupper der ikke udgør naturlige systematiske enheder - og de behandles derfor hver for sig her på siden.

Landsnegle

 • I 1864 udkom en oversigt over de terrestriske og ferskvandslevende bløddyr i Danmark i tidsskriftet Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening (Mörch).
 • I 1873 blev der udgivet en oversigt over Sveriges, Norges og Danmarks land- og ferskvandsbløddyr (Westerlund).
 • I 1911 udkom en oversigt over Danmarks landsnegle i serien Danmarks Fauna (Steenberg).
 • I 1913 udgav samme forfatter (Steenberg) en artikel, på tysk, om Danmarks landsnegle.
 • I 1934 udkom en revideret fortegnelse over danske land- og ferskvandsbløddyr (Schlesch) i tidsskriftet Archiv für Molluskenkunde med en opdatering i 1938 (Schlesch).
 • I 1949 blev der udgivet endnu et bind om snegle i serien Danmarks Fauna. Dette bind handler primært om ferskvandssnegle, men rummer ligeledes en opdatering af bindet om landsnegle fra 1911 (Mandahl-Barth).
 • I 1950 udkom en artikel om danske landsnegle i tidsskriftet Flora og Fauna (Mandahl-Barth).
 • I 1981 udkom ”Danske landsnegle” i tidsskriftet Natur og Museum (Bondesen).

Ferskvandssnegle

 • I 1864 udkom en oversigt over de terrestriske og ferskvandslevende bløddyr i Danmark i tidsskriftet Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening (Mörch).
 • I 1873 blev der udgivet en oversigt over Sveriges, Norges og Danmarks land- og ferskvandsbløddyr (Westerlund).
 • I 1934 udkom en revideret fortegnelse over danske land- og ferskvandsbløddyr (Schlesch) i tidsskriftet Archiv für Molluskenkunde med en opdatering i 1938 (Schlesch).
 • I 1949 blev der udgivet et bind i serien Danmarks Fauna om ferskvandssnegle inklusive en opdateret oversigt over landsnegle (Mandahl-Barth).

Marine snegle

 • I 1871 udkom en oversigt over de marine bløddyr i Danmark (Mörch).
 • I 1975 udkom et hæfte om danske havsnegle i tidsskriftet Natur og Museum (Bondesen).
 • I perioden 1976-1986 udkom en serie på 9 artikler om forgællesnegle (Prosobranchia) i Storbritannien og Danmark i tidsskriftet Journal of Molluscan Studies. Forgællesneglene udgør godt halvdelen af de danske marine arter (Fretter & Graham).
 • I 1994 blev der udgivet en ny og opdateret udgave af Natur og Museum hæftet om havsnegle fra 1975 (Bondesen).
 • I 1995 udkom en samlet oversigt over danske marine bløddyr (Jensen & Knudsen).

Generelle referencer

 • Andersson, R. 2006. Annotated list of the non-marine Mollusca of Britain and Ireland.
 • Bondesen, P. 1975. Danske havsnegle. Natur og Museum 16 (3+4).
 • Bondesen, P. 1981. Danske landsnegle. Natur og Museum 20 (2).
 • Bondesen, P. 1994. Danske havsnegle. Natur og Museum 33 (2).
 • Fog, K. 2009. Artsliste - Landsnegle. Upubl.
 • Fretter, V. & A. Graham. 1976-1986. The prosobranch molluscs of Britain and Denmark. Part 1-9. Journal of Molluscan Studies.
 • Jensen, K.R. & J. Knudsen. 1995. Annotated checklist of recent marine molluscs of Danish waters. Zoologisk Museum.
 • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.
 • Mandahl-Barth, G. 1949a. Bløddyr III. Ferskvandsbløddyr. Danmarks Fauna, bd. 54.
 • Mandahl-Barth, G. 1949b. Tilføjelser og rettelser til C. M. Steenberg: Bløddyr I, s. 221- 249. I: Mandahl-Barth, G. 1949. Bløddyr III. Ferskvandsbløddyr. Danmarks Fauna, bd. 54.
 • Mandahl-Barth, G. 1950. Danske landsnegle. Flora og fauna 56: 81-94.
 • Mollbase. Database of Mollusca. 2009. http://www.mollbase.de/
 • Mörch, O.A.L. 1864. Synopsis Molluscorum Terrestrium et Fluviatilium Daniae. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren. 20.
 • Mörch, O.A.L. 1871. Synopsis Molluscorum Marinorum Daniae. Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren.
 • Olsen, L.-H., J. Sunesen & B.V. Pedersen. 1999. Små dyr i sø og å. Gads Forlag.
 • Schlesch, H. 1934. Revidiertes Verzeichnis der dänischen Land- und Süsswassermollusken mit ihrer Verbreitung. Archiv für Molluskenkunde 66: 233-312.
 • Schlesch, H. 1938. 2. Nachtrag zu "Revidiertes Verzeichnis der dänischen Land- und Süsswassermollusken und ihre Verbreitung". Archiv für Molluskenkunde 70: 269-278.
 • Steenberg, C.M. 1911. Bløddyr I. Landsnegle. Danmarks Fauna, bd. 10.
 • Steenberg, C.M. 1913. Verzeichnis der Landschnecken Dänemarks. Nachr. Blatt d. Deutschen Malakologischen Gesellschaft 45: 124-133 & 163-170.
 • Westerlund, C.A. 1873. Sveriges, Norges og Danmarks Land- og Sötvatten-Mollusker. Lund.

Artsspecifikke referencer i databasen