Skallus (Polyplacophora)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(10.01.2019) Der kendes 8 arter af skallus i Danmark. De repræsenterer 6 familier fordelt på de 2 ordener Chitonida og Lepidopleurida.

4 af de 8 arter (50 %) har dansk navn. Alle danske arter er marine og tilbringer hele livet i havet.

Artslisten følger Jensen & Knudsen (1995). Nomenklatur og systematik følger WoRMS (2019). De danske navne følger Køie & Kristiansen (2014).

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Mollusca Bløddyr
 Klasse Polyplacophora Skallus

Historisk oversigt

  • I 1959 udkom en fortegnelse over skallus, blæksprutter og søtænder i serien Danmarks Fauna (Muus).
  • I 1995 publiceredes en samlet liste over danske marine bløddyr, og dermed alle danske arter af skallus (Jensen & Knudsen).

Generelle referencer

  • Jensen, K.R. & J. Knudsen. 1995. Annotated checklist of recent marine molluscs of Danish waters. Zoologisk Museum.
  • Køie, M. & A. Kristiansen. 2014. Havets dyr og planter. 2. udgave. Gyldendal.
  • Muus, B.J. 1959. Skallus, Søtænder og Blæksprutter. Danmarks Fauna, bd. 65.

Artsspecifikke referencer i databasen