Synonymer – Københavns Universitet

Synonymer

Ofte er den samme art beskrevet flere gange under forskellige navne, især tidligere, hvor informationer var sværere tilgængelige og kommunikationen vanskeligere. Den første beskrivelse har prioritet over de øvrige, der benævnes synonymer.

Synonymer opstår også i tilfælde, hvor en art flyttes fra én slægt til en anden.

På Allearter.dk vil typisk kun de vigtigste synonymer blive medtaget - f.eks. synonymer benyttet i nyere dansk litteratur.

Mange arter optræder under navne, der blot afviger en smule fra hinanden i stavemåde (nomenklatoriske variationer). Typiske eksempler er i/ii, us/a/um og y/i. Disse vil som udgangspunkt ikke medtages på Allearter.dk.

Botanisk nomenklatur starter med Linnés "Species Plantarum" fra 1753. Ingen beskrivelser før dette år er gældende. Zoologisk nomenklatur starter med Linnés 10. udgave af "Systema Naturae" fra 1758. På tilsvarende vis er ingen beskrivelser før dette år gældende.

På Allearter.dk angives ligeledes en lang række danske synonymer. Som nævnt under Danske navne findes der imidlertid generelt ingen regler for dansk navngivning.

Læs mere her:

Skipper, L. 2017. Allearter.dk - Status 2016. Oversigt over dansk biodiversitet. DanBIF - Danish Biodiversity Information Facility