Homonymer – Københavns Universitet

Homonymer

Begrebet homonym benyttes, når to eller flere ens (eller enslydende) ord har forskellig betydning.

Inden for den biologiske nomenklatur ses det af og til, at to arter eller slægter hedder det samme.

Homonymer er ikke tilladte inden for hhv. botanisk og zoologisk navngivning. Derimod er de tilladt på tværs af disse grupper.

Hvor det samme navn er blevet brugt om f.eks. to dyrearter, omtales det ældste som senior-homonym og det yngste som junior-homonym. Reglen er, at det ældste navn har første prioritet.

På allearter.dk forekommer 23 eksempler (pr. 08-05-12), hvor det samme slægtsnavn benyttes om to forskellige grupper af organismer. Disse er angivet i tabellen nedenfor.

På dansk er der også eksempler på, at det samme navn benyttes om to forskellige organismer eller grupper af organismer, og her der ingen vedtagne regler.
F.eks. benyttes navnet hejre både om en familie af fugle og en slægt af græsser. På artsniveau benyttes navnet sneglerøver såvel om billen Cychrus caraboides som om mejeren Trogulus tricarinatus.
Tilsvarende benyttes navnet trompetsvamp både om kantarel-arten Craterellus cornucopioides og om havsvampen Haliclona urceolus. Trods det enslydende navn, tilhører de hver deres rige, hhv. svampe- og dyreriget.

Der er også eksempler på, at det samme danske navn benyttes om to eller tre nærtbeslægtede arter, f.eks. dækker navnet sort dværgedderkop over tre arter i slægten Erigone.

En oversigt over videnskabelige homonymer med mere end 100 arter (med eksempler fra hele verden) kan ses i dokumentet Botaniske/zoologiske homonymer, udarbejdet af O.B. Lyshede.

Eksempler på homonymer

 Slægt Artsgruppe (latin) Artsgruppe (dansk)
 Achlya Lepidoptera Sommerfugle
  Oomycota Ægsporealger
 Ammophila Hymenoptera Årevinger
  Tracheophyta Karplanter
 Arenaria Aves Fugle
  Tracheophyta Karplanter
 Argentina Pisces Fisk
  Tracheophyta Karplanter
 Bartramia Aves Fugle
  Bryophyta etc. Mosser
 Catinella Ascomycota Sæksvampe
  Gastropoda Snegle
 Elachista Algae (part.) Marine makroalger
  Lepidoptera Sommerfugle
 Entomophaga Diptera Tovinger
  Zygomycota Koblingsvampe
 Falcaria Lepidoptera Sommerfugle
  Tracheophyta Karplanter
 Fritillaria Tracheophyta Karplanter
  Tunicata Sækdyr
 Giraudia Algae (part.) Marine makroalger
  Hymenoptera Årevinger
 Gomphus Basidiomycota Basidiesvampe
  Odonata Guldsmede
 Kurzia Branchiopoda Gællefødder
  Bryophyta etc. Mosser
 Liparis Pisces Fisk
  Tracheophyta Karplanter
 Melanogaster Basidiomycota Basidiesvampe
  Syrphidae Svirrefluer
 Oenanthe Aves Fugle
  Tracheophyta Karplanter
 Oxyporus Basidiomycota Basidiesvampe
  Coleoptera Biller
 Phylloporia Basidiomycota Basidiesvampe
  Lepidoptera Sommerfugle
 Porella Bryophyta etc. Mosser
  Bryozoa Mosdyr
 Prunella Aves Fugle
  Tracheophyta Karplanter
 Ptilium Bryophyta etc. Mosser
  Coleoptera Biller
 Serpula Basidiomycota Basidiesvampe
  Polychaeta Havbørsteorme
 Venturia Ascomycota Sæksvampe
  Hymenoptera Årevinger