Om Allearter.dk

Allearter.dk er et projekt i regi af DanBIF - Danish Biodiversity Information Facility.

De primære formål med Allearter.dk er at..

  • ...udarbejde og vedligeholde en samlet dansk artsliste*
  • ...gøre denne liste frit tilgængelig for alle
  • ...arbejde for fælles fodslaw omkring en sådan liste
*Eller mere korrekt en taxonliste. Et taxon (flertal taxa) er en systematisk enhed og kan ud over en art være et underordnet niveau som f.eks. en underart eller en varietet - eller et overordnet niveau såsom en slægt eller en familie.

Allearter.dk’s primære problemstillinger er:

  • Hvilke arter findes i Danmark?
  • Hvad er deres videnskabelige navn - og danske hvis de har et sådant?
  • Hvad er deres plads i det hierarkiske system?