Kontakt

Allearter.dk er et projekt i regi af DanBIF, Statens Naturhistoriske Museum. Artslisterne er indsamlet og udarbejdet af Lars Skipper med uvurderlig hjælp fra en lang række personer, der med stor velvilje og imødekommenhed har stillet ekspertise, artslister, billeder mv. til rådighed. En meget stor tak for dette.

Der skal også rettes en tak til biolog og webredaktør Lotte Endsleff (tidl. DanBIF-medarbejder) for indarbejdelse af Allearter.dk-teksterne og opbygningen af selve websitet.
Tilsvarende skal der lyde en tak til David Konrad (tidl. kollega på Statens Naturhistoriske Museum) for programmering af søgefunktionen på Allearter-databasen.dk.

Har du kommentarer, supplerende oplysninger, spørgsmål, ris eller ros - send en mail til Lars Skipper.