12. april 2011

Toplettet dobbeltsuger og kontinentalsokler

Der kommer ikke blot nye arter på listen over danske arter, der er også arter, der bliver taget af listen. Det gælder bl.a. arter, der fejlagtigt har været angivet fra Danmark. En af disse er fiskearten toplettet dobbeltsuger (Diplecogaster bimaculata), der i mange år har været regnet som en dansk art på grundlag af et par eksemplarer fanget, der blev fanget i 1937 i farvandet ud for Blåvand. Det har imidlertid vist sig, at de blev fanget langt inde på norsk territorium.

Referencer

Danmark har mistet en fiskeart.