30. maj 2012

Tautonymer

Begrebet tautonym bruges om latinske dobbeltnavne, hvor slægts- og artsnavn er identisk, f.eks. Bufo bufo (skrubtudse) eller Crex crex (engsnarre).

Tautonymer benyttes af og til i zoologisk nomenklatur, men i botanisk navngivning er det ikke tilladt.

I tilfælde hvor der er beskrevet underarter, benyttes det samme navn også om nominatformen. Det samme navn benyttes dermed hele tre gange i træk. Den underart af grågås, der optræder i Danmark hedder således Anser anser anser.

Se liste over tautonymer, der optræder på allearter.dk (pr. 08-05-12). Som det fremgår er det primært blandt hvirveldyrene de forekommer.