20. maj 2011

Svampe - et begreb i kaos

Flere grupper af svampe er nu føjet til artslisten på allearter.dk. Men som det fremgår af det følgende er begrebet svampe temmelig forvirrende.

Det de fleste nok umiddelbart vil forbinde med ordet svampe er svampe tilhørende svamperiget - champignon'er, fluesvampe, kantareller etc. Begrebet svampe benyttes imidlertid om en række organismer, der er meget fjernt beslægtet og repræsenterer ud over svamperiget, repræsentanter fra både dyreriget og protozoriget.

Svampedyrene (Mycetozoa) kaldes ofte slimsvampe og blev tidligere placeret blandt svampene i svamperiget (der oprindeligt blev betragtet som en del af planteriget). Nu placeres de i protozoriget (der tidligere betragtedes som en del af dyreriget).

Svampedyr må imidlertid ikke forveksles med dyriske svampe, et navn, der ofte benyttes om havsvampene, der tilhører Porifera - en række i dyreriget. Navnet havsvampe øger dog blot forvirringen, da nogle arter lever i ferskvand. Desuden rummer svamperiget flere havlevende arter i Danmark.

At Wikipedia benytter navnet svampedyr om havsvampe mindsker heller ikke forvirringen.

Og for at gøre navneforvirringen komplet, benyttes ordet svamp jo også om de syntetiske svampe vi benytter til rengøringen, pga. deres oprindelse i naturlige badesvampe, der stadig forhandles, og tilhører kiselsvampene, en klasse af havsvampe (Porifera).