12. april 2011

Stjernehus, belugastør og sekundær introduktion

I 2010 blev to nye størarter føjet til den danske liste. Den ene med det pudsige navn stjernehus (Acipenser stellatus) og den anden, belugastøren (Huso huso), der er Europas største ferskvandsfisk og kendt som den art, der giver den mest værdifulde kaviar. Der er nu kendt hele 7 arter af stører i Danmark, men kun to af disse, almindelig stør (Acipenser sturio) og Vestatlantisk stør (Acipenser oxyrinchus), regnes som oprindelige i Danmark.

Begge arter lever i og omkring Sortehavet og Det Kaspiske Hav, hvor de er truede. De danske fund af de to arter stammer dog næppe herfra, men er sandsynligvis undsluppet fra østeuropæiske dambrug.

Det, at en art kommer til Danmark ved egen hjælp, men fra en indført eller indslæbt bestand i et af vore nabolande, kaldes sekundær introduktion. Som udgangspunkt medtages arter i denne kategori på listen på allearter.dk.

Andre eksempler på sekundært introducerede arter i Danmark er bisamrotte, kanadagås og tøffelsnegl.

Referencer