13. maj 2011

Fra den ene liste til den anden - en snegl skifter plads

På allearter.dk opereres der med to artslister, hhv. en liste med arter, der bør regnes for danske, og en liste, der rummer arter, som er meldt fra Danmark, men som af den ene eller anden grund ikke bør regnes som danske (læs mere i afsnittene om kriterier).

Blandt de sidstnævnte er indslæbte og forvildede arter, der ikke optræder vildt i naturen. Af og til sker det imidlertid, at en art skifter status. Dette gælder bl.a. sneglearten Haitia acuta (optræder også under synonymerne Physa acuta og Physella acuta). Tidligere var den kendt som indslæbt til akvarier, væksthuse m.v., men for nylig er den fundet i Egå Engsø, hvor den ikke blot har etableret sig, men endda optræder som den mest talrige snegleart.

Referencer