16. maj 2011

Rosenbrystet kernebider - burfugl eller vildfugl

For en del nye danske arter kan det være svært at afgøre, hvorvidt der er tale om arter, der er kommet til landet ved egen hjælp, eller om de er bragt hertil af mennesket. Det gælder naturligvis primært arter, der er i stand til at flytte sig over store afstande, hvilket ikke mindst gælder fugle.

I december 2008 blev et eksemplar af Rosenbrystet Kernebider (Pheucticus ludovicianus), iagttaget ved et foderbræt i Esbjerg. Bl.a. en tillidsfuld adfærd pegede på, at der var tale om en undsluppen burfugl.

Observationen blev imidlertid godkendt af SU (Sjældenhedsudvalget under Dansk Ornitologisk Forening) i slutningen af 2009. Arten kan dermed regnes med til den danske fauna.

Referencer

Netfugl.dk. 2011. DK-listen.

Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget. September 2009.