4. maj 2016

Retningslinjer for brug af data

Fra bidragydere til Allearter-databasen er der ytret ønske om, at data stilles til rådighed under visse betingelser.

For at imødekomme dette ønske vil der for samtlige arter fremover blive tilføjet et af nedenstående niveauer af rettigheder, jf. anvisningerne i Creative Commons. Disse anvisninger indgår også i datasæt hos bl.a. GBIF.

Førstnævnte licens, CC BY 4.0, vælges som standard på Allearter.dk men kan ændres til CC BY-NC 4.0 efter ønske hos bidragydere.

  • CC BY 4.0 Data må kopieres og deles, så længe opretshaveren krediteres, ændringer angives og der linkes til licensen. Data udnyttes kommercielt. Se uddybende om licenser info her

Det nye tiltag vil fremgå på hhv. Allearters startside og søgeside.

Ligeledes vil betingelserne kunne ses på søgesiden ved detaljevisning af enkelte arter samt i listeform ved tilvalg af kolonnen ”Licens” i ”Vis kolonner”-funktionen.