11. marts 2016

Retningslinjer for danske navne

Modsat videnskabelige navne er der ingen regler for brug af danske navne på dyr, planter, svampe m.v.

Det har desværre ført til, at mange arter optræder under forskellige navne, og nye navne bliver opfundet efter forgodtbefindende – i mange tilfælde også selv om der allerede foreligger mere eller mindre veletablerede navne.

Men behovet for at navngive arter kan hurtigt opstå. Hvis man f.eks. vil skrive en populær bog til den jævne dansker om f.eks. et udvalg af havets dyr, er det meget uhensigtsmæssigt at benytte videnskabelige navne.

For enkelte grupper findes deciderede navneudvalg. Bl.a. har Foreningen til Svampekundskabens Fremme et navneudvalg, der løbende holder styr på de danske navne, og Botanisk Forening har ligeledes etableret et udvalg, der i skrivende stund er ved at arbejde sig igennem den danske flora.

For dyrerigets vedkommende er brugen af danske navne mere tilfældig og sporadisk, dog bør Dansk Ornitologisk Forenings navneudvalg fremhæves.

I perioden 1992-2002 blev der i regi af Projekt Danske Dyrenavne udgivet en serie publikationer med det formål at udarbejde lister over anbefalede navne for udvalgte grupper af insekter og andre smådyr.

I enkelte tilfælde navngives alle arter i en gruppe – typisk ifm. en gennemgang af gruppens arter. Det gælder f.eks. svirrefluer og visse tægegrupper – og senest de danske bier (se notits). Herudover er brugen af danske navne ofte spredt fægtning – og typisk med fokus på udvalgte flotte eller karakteristiske arter.

Hvis du vil se nogle eksempler på de tanker og retningslinjer, der ligger bag navngivningen for flere grupper af danske arter, så tag et kig i referencelisten nedenfor.

Det er ikke blot brugen af decideret forskellige navne, der er problematisk. Også små forskelle i stavemåde etc. er uheldigt, da f.eks. blot en bindestreg for meget (eller for lidt) kan føre til, at en art ikke bliver fundet i en søgning (se en række eksempler her).

Referencer

Danmark

Sverige

Norge