Coronavirus Information på dansk / Information in English

Opdatering af artsgruppe-websider – Københavns Universitet

Allearter.dk > Notitser > Opdatering af artsgrup...

10. maj 2017

Opdatering af artsgruppe-websider

I forbindelse med offentliggørelsen af Allearter-statusrapport 2016 (læs mere her) er samtlige artsgruppe-infosider på Allearter.dk opdateret, så de stemmer overens med rapporten.

Infosiderne rummer information om bl.a. klassifikation, antal danske arter samt historisk oversigt over tidligere publicerede artslister.